Vanaf dit jaar is er de mogelijkheid om online in te schrijven! Dit gaat via: https://goo.gl/forms/7c2PHFnsGIMQvjO33.

Opgepast, deze link kan veranderen naargelang het aantal inschrijvingen.

Nadien dient u deze gegevens te bevestigen na de activiteit en het inschrijvingsgeld (zie info inschrijvingsgeld te betalen).