Medische fiche

Tijdens de inschrijvingen vragen wij u om voor uw zoon of dochter een individuele medische fiche in te vullen. Deze medische fiche omvat cruciale informatie over de gezondheidstoestand van uw kind (vb. allergieën). De inhoud van de medische fiche wordt met de nodige discretie behandeld door de leiding van uw zoon of dochter.

Hier kan u alvast een blanco medische fiche downloaden.