over ons

wie zijn wij? & wat doen we?

Wat is Chiro? (algemeen)

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel. Iedereen is welkom vanaf het eerste leerjaar.  Met meer dan 100 000 zijn we, verspreid over bijna 900 groepen.

Wat doen we?
De Chiro wil op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld.

Bron: Chirojeugd Vlaanderen

Wij behoren tot het jeugdwerk van Vlaanderen, maar wat is dat precies?

Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantie- en kamporganisaties voor kinderen en jongeren en allerlei andere jeugdwerkvormen zoals het jeugdwelzijnswerk, culturele en artistieke jeugdverenigingen, verenigingen die informatie over of voor de jeugd verstrekken, jeugdverenigingen die werken rond de participatie van kinderen en jongeren, …

De wettelijke definitie luidt:
Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis. 

Al deze jeugdverenigingen zijn actief in Vlaanderen en Brussel. Elke organisatie heeft zijn eigen hoofdzetel. Veel jeugdverenigingen hebben ook nog eigen regionale of lokale afdelingen.

Bron: De Ambrassade

Wat is Chiro Esjeewee?

Chiro Esjeewee is een vereniging voor jeugd- en jongerenwerk.

Bij Chiro Esjeewee is het spelende en actieve kind extreem belangrijk, vandaar dat deze ook centraal staat binnen onze organisatie. Door de wereld op spelende wijze te ontdekken ontmoeten ze anderen.
We kiezen voor veelzijdige activiteiten, voor spel, creativiteit en buitenleven. Ook kiezen we voor wekelijkse groepsbijeenkomsten, voor regelmaat en structuur.

Iedereen die dat wil kan dus dicht bij huis terecht voor een plezierige vrijetijdsbesteding of zinvol vrijwilligerswerk.

Ontstaan Chiro Esjeewee

Onze jeugdwerking is ontstaan in 1990, maar we zijn pas in 1992 lid geworden van Chiro Nationaal.

Vanaf september 1992 ging de jeugdwerking verder onder de naam ‘Chiro Esjeewee’, de naam die tot op heden nog steeds zijn dienst doet!

Hieronder vindt u het hele verhaal achter Chiro Esjeewee.

Onze naam 'Esjeewee'

Sinds 1992 is onze jeugdwerking aangesloten bij Chiro Nationaal / Chirojeugd Vlaanderen. In 1992 moesten ze dan ook nadenken over een naam voor de Chiro, anders konden we niet aansluiten bij Chiro Nationaal.

Uiteindelijk is dan ‘Esjeewee’ uit de bus gekomen. De naam ‘Esjeewee’ komt van SJW, wat staat voor Sint-Joris-Winge.

Het begin van een succesvolle Chiro was ontstaan.

Het verhaal achter Chiro Esjeewee! (1990)

In 1990 was er nog geen sprake van chiro in Sint-Joris-Winge.

In Tielt bestond er al wel een chiro, maar die was veel te ver van Sint-Joris-Winge verwijderd om de Wingse jeugd tot het verenigingsleven te verleiden. ’s Zomers is wel de Grabbelpas en in augustus een sportweek, maar tijdens het schooljaar stond de Wingse jeugd in de kou.

​In 1990 kwam het idee om met jeugdwerking te beginnen bij Gerry Peeters, de stichter van de huidige Chiro Esjeewee. Met een vijftal personen speelden we Hoger Lager in de garage bij Gerry thuis. Dit was een keerpunt in het jeugdbeleid van Winge: ‘Het Brugske’ was geboren!

Het brugske van vroeger

‘Het brugske’ van vroeger

er kwamen steeds meer en meer leden

Het brugske nam naast de gewone bos- en pleinactiviteiten ook deel aan nationaal georganiseerde feiten. Zo namen we ooit deel aan de pak-in-pak-uit-dag, waarbij we het oude gemeentehuis van Sint-Joris-Winge in de kijker plaatsten.

Onder deze naam bleef het Brugske twee jaar bestaan. Het eerste jaar konden we terecht in de refter en op de speelplaats van de plaatselijke vrije basisschool dankzij de zusters die daar woonden. Later konden we terecht in de Halensbaan op de grond van een vriendelijke Wingenaar, die zijn oude huis graag ter beschikking stelde. Het huis mocht zelfs geschilderd worden in blitse kleuren en ook het interieur mochten we naar eigen goeddunken inrichten. Na twee jaar klom het ledenaantal toch tot een twintigtal leden.

pak-in-pak-uit-dag'bij het (vroegere) gemeentehuis van Sint-Joris-Winge

pak-in-pak-uit-dag’bij het (vroegere) gemeentehuis van Sint-Joris-Winge

het ontstaan van chiro esjeewee (1992)

Een probleem dat na verloop van tijd opdook, was de financiering van dit ganse project: Als losstaande vereniging hadden we geen recht op subsidies: daarvoor moesten we ons aansluiten bij een nationale vereniging. Na veel wikken en wegen kwamen we in september 1992 tot het besluit om ons aan te sluiten bij Chiro nationaal, en wel onder de naam CHIRO ESJEEWEE. ‘Esjeewee’ komt van SJW, wat staat voor Sint-Joris-Winge. Het begin van een succesvolle Chiro was ontstaan.

Van de kerkfabriek kregen we het oude contact-lokaal ter beschikking, gelegen vlak naast het GemeenschapsCentrum ‘GC De Maere‘. In dat gebouw hebben we 7 jaar verbleven. Dit gebouw was eigenlijk te gevaarlijk om nog activiteiten in te doen: stopcontacten hingen los in de muur, op de zolder moest men op de balken lopen wilde men niet in de keuken eronder belanden, en hier en daar regende het al binnen. Aangezien het gebouw niet geïsoleerd was, vroos binnen alles vast, en kostte het gebouw handenvol geld aan verwarming. Een eigen lokaal bouwen, was de oplossing.

Sint-Joris-Winge

Chiro in Sint-Joris-Winge

 

De bouw van ons eigen Chirolokaal... (1999 - 2000)

In de loop van 1995 groeide het idee om een eigen lokaal neer te planten. In de omgeving werden alle mogelijke plaatsen gewikt en gewogen, maar uiteindelijk bleek het bestaande gebouw het meest ideaal gelegen: dicht bij het centrum en dus bereikbaar voor iedereen, vlakbij de speelterreinen en het voetbalveld en kort tegen de sporthal (gemeenteschool), de basisschool en het gemeenschapscentrum. ​

Er werd een VZW Gebouwenfonds opgericht. Met de kerkfabriek werd een nieuw pachtcontract afgesloten van 27 jaar. In september 1999 werd het huidige gebouw gesloopt. Gedurende de ganse maand september werd er gewerkt aan de funderingen van het nieuwe gebouw: door de zachte ondergrond moesten deze funderingen soms meer dan een meter diep zijn: met de hand uitgegraven nota bene!

Vanaf oktober kon het metswerk dan beginnen. Dit heeft geduurd tot einde januari. Toen konden de dakwerken beginnen. Dit alles gebeurde onder de kundige leiding van Adelain Mues, de vader van iemand van onze oudleiding, die als het ware geboren is op een bouwwerf.

De financiering was een ander paar mouwen. In totaal zal ons lokaal meer dan 4 miljoen kosten. We worden voor 1 miljoen gesubsidieerd via VZW gebouwenfonds Tielt-Winge. Een gedeelte konden we betalen dankzij vrije giften, maar voor een groot deel van het geld moeten we zelf zorgen. Zo organiseerden we op 13 februari een grote eetdag om onze kas te spijzen.

Bouw nieuw lokaal Bouw nieuw lokaal buiten

Chirojeugd Vlaanderen bestaat 75 jaar! (2009)

Chirojeugd Vlaanderen viert haar 75-jarig bestaan! Dat verdient een feest voor iedereen.

Op een zaterdagochtend kondigden de kleurrijke ballonnen de festiviteiten al aan en zondag 26 april 2009 was het dan zo ver: op ruim 550 verschillende plaatsen in Vlaanderen kon je genieten van een heerlijk ontbijt bij de lokale chiroafdelingen. Ook onze Chiroverenigingen doen mee.

Klik hier voor het artikel in het Nieuwsblad.

Logo 75 jaar Chiro

Chiro Esjeewee bestaat 20 jaar! (2012)

Chiro Esjeewee bestond in 2012 maarliefst 20 jaar en dat werd gevierd met enkele feestelijke activiteiten. Zo stond de pleinendag dat jaar in het teken van de 20ste verjaardag van Chiro Esjeewee! Zo werd er ook een receptie gegeven waarop de oprichters, de oud-leiding, de kookouders, de medewerkers, talrijke sympathisanten en een afvaardiging van de andere gemeentelijke verenigingen uitgenodigd waren.

Ook het gemeentebestuur was vertegenwoordigd op het verjaardagsfeest.

Klik hier voor de foto’s van de receptie met ons 20 jarig bestaan!
Klik hier voor het artikel in het Nieuwsblad.

Meer eigen terrein voor de chiro! (2017)

VZW Jeugdlokalen Sint-Joris-Winge heeft in 2017 fors geïnvesteerd voor meer eigen terrein te creëren en te bemachtigen. Dit hebben wij gedaan door naar aangrenzende terreinen te zoeken en ook zéker naar de eigen directe grond te kijken waar ons lokaal op gebouwd is (dat oorspronkelijk van de Kerkfabriek was).
We zijn erin geslaagd om één extra grasveld (vlak naast het Chirolokaal) te bemachtigen. Daarnaast hebben wij ook kunnen investeren in het terrein waar ons gebouw opstaat, dit was oorspronkelijk van de Kerkfabriek. Maar ondertussen kunnen wij ons ook trotse eigenaar noemen van ons eigen terrein met gebouw.

Het terrein met de berg op (groot smal veld richting perklaan) mogen wij ook blijven gebruiken voor onze zondaagse werking. Dit mede door de onderlinge samenwerking tussen onze eigen Chiro en de gemeente Tielt-Winge. Zo zijn er nog meerdere terreinen in Sint-Joris-Winge waarvan wij gebruik maken met toestemming van de gemeente, waarvoor veel dank! (Vb. terreinen vlak voor ons lokaal zoals speeltuintje, volleybalveld, skateterrein en voetbalvelden; verdergelegen speelpleintje in het Sint-Jorisveld, bos in de wingerstraat, …

Kortom, alle ruimte in Sint-Joris-Winge zijn zeker nodig om onze activiteiten te laten doorgaan op een veilige en comfortabele manier. En dit is nodig om onze jeugd zich te laten uitleven en samen plezier te maken!

Chiro Esjeewee bestaat 30 jaar! (2022)

Op zaterdag 14 mei 2022 organiseerde de leiding van Chiro Esjeewee een heus feest voor iedereen die betrokken is geweest bij onze Chiro, zowel vroeger als nu. 
De dag begon om 14u met een oud-leiding en leiding activiteit, daarbij werd er voor de al wat oudere oud-leiding teruggekeerd naar het verloop van een zondaagse activiteit.

Nadien om 17u waren alle huidige en vroegere sympathisanten en ouders welkom om samen met ons een glaasje te heffen op het 30-jarig bestaan van Chiro Esjeewee. Vanaf 18u zijn er enkele interessante sprekers iets komen vertellen over het ontstaan van de Chiro, de Chiro vroeger, onze VZW (VZW Jeugdlokalen Sint-Joris-Winge) en nog vele andere onderwerpen. Tussendoor vonden ook live optredens plaats door huidige (getalenteerde) leden.

Jammer genoeg was het gemeentebestuur bij dit ,toch wel belangrijke, feest niet aanwezig.

Klik hier voor de foto’s van ons 30 jarig feest!
Klik hier voor het artikel in Het Laatste Nieuws.

De Chiro blijft groeien! (2023)

Chiro blijft de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen en zag het ledenaantal dit jaar opnieuw toenemen!

Chirojeugd Vlaanderen telt in Chirojaar 2022-2023 zowat 99 494 leden en 18 382 leiding verspreidt over 880 Chirogroepen

Dit fenomeen merken wij zelf bij onze Chirowerking ook, op 10 jaar tijd is ons ledenaantal met 47% gestegen! Dit bewijst nogmaals dat de jeugd nood heeft aan sociale contacten en interacties met elkaar.

Daarom staan ook wij, als Chiro, paraat om dit mee op te nemen en iedere zondagnamiddag een activiteit te doen om nooit méér te vergeten! Jongeren samenbrengen, dat is pas écht een missie en passie voor ons!

Om dit steeds te blijven realiseren staan er natuurlijk verschillende vrijwilligers steeds paraat. Vrijwilligers binnen onze Chiro gaat over alle mensen die de algemene werking van onze Chiro mee ondersteunen en vorm geven. 

Onze vrijwilligers zijn: De leiding; De oud-leiding; De volwassen begeleider(s); De kookploeg; De leden van VZW Jeugdlokalen Sint-Joris-Winge en nog vélé andere (logistieke) helpende handen (sympathisanten).

0
Leden
0
Leiding
> 0
Oud-leiding
> 0
Vrijwilligers

TITEL

Tekst