TERUGBETALING

Chiro betaalbaar houden voor iedereen!

Chiro is er voor iedereen!

Samen met onze koepelorganisatie Chirojeugd Vlaanderen kiezen we ervoor om er te zijn voor alle kinderen en jongeren. De Chiro is er voor iedereen die dat wil. Dat was in de beginjaren zo en daar is nog niets aan veranderd.

Ons doel is niet dat alle kinderen en jongeren naar de Chiro gaan (zou wel leuk zijn).
Wel willen we dat elk kind dat graag naar de Chiro wil komen daartoe de mogelijkheid krijgt.

We verenigen kinderen en jongeren in hun vrije tijd, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht fysieke of intellectuele capaciteiten, ongeacht hun seksuele voorkeur.
We willen iedereen de kans bieden te genieten van een leuke vrijetijdsbesteding waar je samen kan zijn met je vrienden en je je thuis kan voelen. Waar iedereen gelijk is en tegelijkertijd verschillen erkend worden.

Hieronder maken we een kort overzicht van de verschillende terugbetalingen.

Mutualiteiten

Er bestaan verschillende terugbetalingen die aangevraagd kunnen worden in verband met onze Chirowerking.
Zo zijn volgende terugbetalingen te verkrijgen:

Lidgeld

Sommige ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling in het lidgeld.

Jammer genoeg heeft een heel deel van de ziekenfondsen deze terugbetaling geschrapt, dus vraag hier zeker naar bij uw ziekenfonds.

Inschrijvingsgeld kamp/bivak

Bijna alle ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling voor het inschrijvingsgeld van een kamp of bivak.

Fiscale aftrekbaarheid

Als ouder kan je een belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakte voor de opvang van je kinderen.
Deze belastingvermindering geldt enkel voor kinderen onder de 14 jaar.
 

Inschrijvingsgeld kamp/bivak

Om deze kosten te kunnen inbrengen in jullie belastingen moeten jullie over een fiscaal attest beschikken. Dit attest bewijst dat jullie het betaalde bedrag hebben overgeschreven/betaald aan onze Chiro.