JAARTHEMA

CHIROCYCLE

Jaarthema 2016-2017 | CHIROCYCLE

Drie woorden:

  • precycle
  • recycle
  • upcycle

Of in één woord: minder verspillen!

Minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie en van grondstoffen. 
Hoe? Door afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws te maken.
Door te kringlopen dus.

Nadruk op 3 manieren!

We leggen de nadruk op drie manieren van ‘-cycling’.

We maken onze leiding en leden ervan bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt doen dan afvoeren naar het containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt vermijden. En niet zoals je dat op school leert, maar om er zelf creatief mee aan de slag te gaan.

Precycling

Afval verminderen door het te vermijden!

Recycling

Materiaal hergebruiken!

Upcycling

Oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken!

De 3 manieren van "-cycling"

Chirocycle – 3 manieren

Precycling
Afval verminderen door het te vermijden. Je wordt weleens verleid om goedkope gadgets te kopen voor spelen of als kampaandenken: onnodig afval dat gemakkelijk vermeden kan worden. Maar ook: voedsel voor op kamp kopen met zo weinig mogelijk verpakking, het kampdecor integreren in de kampplaats, enz.

Recycling 
Materiaal hergebruiken. Dat kan je ruim zien: van afval sorteren tot bepaalde materialen hergebruiken (bv. bekertjes op fuiven). Veel Chirogroepen gooien het afval allemaal in een grote container. Wat ze vaak niet weten, is dat gemeenten ook aparte containers kunnen voorzien voor papier/karton, pmd en restafval.

Upcycling
Oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken. Vaak hebben Chirogroepen al een schat aan knutselmateriaal voorhanden zonder dat ze het weten. Kroonkurken worden juweeltjes, oude kleren worden omgetoverd tot een originele kussensloop, oude palletten worden nieuwe meubels voor in het lokaal, enz.

Samen minder verspillen!

Info over andere jaarthema’s?

Je vindt ze allemaal terug op onze jaarthema pagina!